Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

podanie do LO

KLASA OGÓLNA:

 Klasa humanistyczna : język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie

Klasa matematyczna : język angielski, matematyka

Możliwość wyboru zajęć dodatkowych z przysposobienia wojskowego i ratownictwa medycznego.

 

 SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

podanie do ZSZ

Fryzjer

Mechanik pojazdów samochodowych

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Piekarz

Sprzedawca

Stolarz

Cukiernik

Ogrodnik

Dekarz

Blacharz samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Tapicer*

*Zawód tapicer po uzyskaniu opinii Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

 

Dlaczego warto się u nas uczyć ?

  • jesteśmy na rynku od 69 lat,
  • posiadamy liczne certyfikaty,
  • prowadzimy zajęcia dodatkowe z ratownictwa medycznego, przysposobienia wojskowego,
  • realizujemy projekty: przyrodnicze, dziennikarskie, językowe, zawodoznawcze, profilaktyczne,
  • w szkole funkcjonuje: Klub Dziennikarski, Klub Filmowy,  Klub Wolontariatu i prowadzonych jest wiele innych zajęć pozalekcyjnych,
  • współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami, stowarzyszeniami, uczelniami wyższymi,
  • organizujemy: koncerty charytatywne, wieczornice patriotyczne, poloneza na rynku, dzień sportu,
  • absolwenci studiują na renomowanych uczelniach.

Nasza szkoła – Twoją szkołą!   Nie zwlekaj, dołącz do nas!