Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wybierz kierunek dla siebie

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów na rok szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych w Zespole Szkół w Łobżenicy

lp  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
 1  Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych czteroletnich liceów ogólnokształcących od 11 maja 2020 r.

do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 2  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 13 lipca 2020 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 13 lipca 2020 r.
do 20 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca 2020 r.
do godz. 13.00

Podanie do BSIS (po szkole podstawowej)

Podanie do LO

Klauzula informacyjna