Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wybierz kierunek dla siebie

UWAGA !!!

REJESTRACJA KANDYDATÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO NABORU  ROZPOCZNIE SIĘ 15 CZERWCA 2020 R.

DOKŁADNY OPIS JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO NASZEJ SZKOŁY I WYDRUKOWAĆ PODANIE ELEKTRONICZNE ZOSTANIE ZAMIESZCZONY WKRÓTCE.

TERMINY  !!!

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Podanie do BSIS (po szkole podstawowej)

Podanie do LO

Zaświadczenie o przyjęciu na praktyki

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Klauzula informacyjna