Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

podanie do LO

I A KLASA OGÓLNA:

 Przedmioty rozszerzone : język polski, wiedza o społeczeństwie, biologia

lub

Przedmioty rozszerzone : język angielski, matematyka, geografia

 

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

I D:

podanie do Branżowej Szkoły I Stopnia

Fryzjer

Mechanik pojazdów samochodowych

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Piekarz

Sprzedawca

Stolarz

Cukiernik

Język obcy: język angielski

* Istnieje możliwość kontynuacji nauki w 2-letniej szkole branżowej II stopnia.

Dlaczego warto się u nas uczyć ?

  • jesteśmy na rynku od 70 lat,
  • posiadamy liczne certyfikaty,
  • prowadzimy zajęcia dodatkowe z ratownictwa medycznego, przysposobienia wojskowego,
  • realizujemy projekty: przyrodnicze, dziennikarskie, językowe, zawodoznawcze, profilaktyczne,
  • w szkole funkcjonuje: Klub Dziennikarski, Klub Filmowy,  Klub Wolontariatu i prowadzonych jest wiele innych zajęć pozalekcyjnych,
  • współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami, stowarzyszeniami, uczelniami wyższymi,
  • organizujemy: koncerty charytatywne, wieczornice patriotyczne, poloneza na rynku, dzień sportu,
  • absolwenci studiują na renomowanych uczelniach.

Nasza szkoła – Twoją szkołą!   Nie zwlekaj, dołącz do nas!

W naszej szkole funkcjonuje również Szkoła Podstawowa Specjalna, kształcąca uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.