Oferta edukacyjna zajęć pozaszkolnych w roku szkolnym 2018/2019 DZIENNIKARSTWO

25 marca 2018

DZIENNIKARSTWO

Nasza szkoła od roku 1996/1997 współpracuje z organizatorami Międzyszkolnych Regionalnych Warsztatów Dziennikarskich
w Bydgoszczy i Stowarzyszeniem Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego.

Efekty współpracy:

 • Ponad 60 absolwentów naszej szkoły ukończyło Międzyszkolne Regionalne Warsztaty Dziennikarskie organizowane aktualnie przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy. Warsztatom patronuje merytorycznie Stowarzyszenie Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego. Wśród jego członków znajdują się znani w naszym środowisku nauczyciele i dziennikarze.
 • Niektórzy uczniowie – absolwenci Warsztatów – ukończyli także Studium Reportażu z poetyki reportażu prasowego, radiowego i telewizyjnego uczącego zagadnień teoretycznych
  i praktycznych na poziomie akademickim.
 • Niektórzy nasi absolwenci są uznanymi dziennikarzami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi.
 • Podczas Warsztatów nasi uczniowie poznali „od kuchni” Rozgłośnię Polskiego Radia Pomorza i Kujaw oraz Oddział Regionalny TVP w Bydgoszczy ucząc się od dziennikarzy
  i realizatorów obu mediów teoretycznych i praktycznych podstaw pracy dziennikarskiej.
 • Młodzież spotykała się w naszej szkole z dziennikarzami, w tym z panem redaktorem Mirosławem Twarogiem, prezesem Stowarzyszenia Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego, laureatem wielu nagród dziennikarskich, pomysłodawcą Warsztatów i zarazem autorem ich koncepcji programowej.
 • Nasi uczniowie opublikowali swoje teksty w wydawanym przez pana Mirosława Twaroga czasopiśmie „Pod Wiatr”, które docierało do organizacji i szkół polonijnych oraz  ośrodków kulturotwórczych za granicą w ponad 100 krajach. Najpierw przez 18. lat w formie papierowej, a od 2012 w elektronicznej na domenie www.podwiatr.pl.
 • W naszej szkole ukazuje się gazetka prezentująca m.in. opinie, poglądy oraz dokonania uczniowskie w rozmaitych dziedzinach.
 • Szkolny Klub Dziennikarski – od roku szkolnego 2017/2018 został objęty patronatem doradczym Stowarzyszenia Sympatyków Dziennikarstwa Młodzieżowego w Bydgoszczy.

 Od września 2018r. 

proponujemy uczniom zainteresowanym dziennikarstwem:

-uczestnictwo dwa razy w miesiącu (w co drugą sobotę)
bezpłatnych zajęciach prasowo – radiowo – telewizyjnych Międzyszkolnych Regionalnych Warsztatach Dziennikarskich w Bydgoszczy,

-udział w bezpłatnych zajęciach raz z tygodniu w Pracowni Radiowo – Telewizyjnej Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 uczącej montażu dźwięku i obrazu – umiejętności przydatnej
w szkolnych kołach dziennikarskich do tworzenia filmów i audycji radiowych.

Gimnazjaliści – wkrótce i Wy możecie zgłębić tajniki dziennikarstwa. Czekają na Was znani dziennikarze i realizatorzy! Staniecie przed kamerami telewizyjnymi, przed radiowym mikrofonem, zrealizujecie swoje audycje, doskonaląc sztukę pisania nauczycie się pisać profesjonalnie m.in. informacje, komentarze, reportaże, recenzje, przeprowadzać wywiady.

Świat dziennikarski będzie należeć do Was! Zapraszamy!