Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

mgr Mariola Nosek
(nauczyciel matematyki)

Liceum Ogólnokształcące

 1. Dominowski Jacek – nauczyciel języka angielskiego
 2. mgr Dróbka Teresa – nauczyciel historii
 3. mgr Jachołkowski Dariusz – nauczyciel matematyki, chemii
 4. mgr Janowska Julia – pedagog szkolny
 5. mgr Kaczmarek Katarzyna – nauczyciel geografii, informatyki
 6. mgr Kubacki Rafał – nauczyciel wychowania fizycznego
 7. mgr Lasik Lidia – nauczyciel biologii, plastyki
 8. mgr Madecka Kinga – nauczyciel matematyki, fizyki i chemii
 9. mgr Meller-Osman Adrianna – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości
 10. mgr Mitek Maria – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
 11. mgr Modrak Izabela – nauczyciel języka niemieckiego
 12. mgr Mrotek Kamila – nauczyciel wychowania fizycznego
 13. mgr Pająk Julianna – nauczyciel religii
 14. mgr Polley Adam – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 15. mgr Sobieszczyk – Łapińska Zofia – nauczyciel język angielskiego
 16. mgr Ziarnik Sabina – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Szkoła Podstawowa Specjalna

 1. mgr Białczak Karolina – nauczyciel
 2. mgr Działoszyńska Weronika – nauczyciel
 3. mgr Główczewska Kamila – nauczyciel
 4. mgr Góra-Mrotek Lucyna – nauczyciel
 5. mgr Janowska Julia – pedagog
 6. mgr Katarzyna Kaczmarek – nauczyciel
 7. mgr Meller – Osman Adrianna – nauczyciel
 8. mgr Modrak Izabela – nauczyciel
 9. mgr Mrotek Kamila – nauczyciel
 10. mgr Napierała Monika – nauczyciel
 11. mgr Piszczek Patrycja – nauczyciel, logopeda
 12. mgr Plewa Aneta – nauczyciel
 13. mgr Wenda Alicja – nauczyciel
 14. mgr  Witkowska Barbara – nauczyciel
 15. mgr Ziarnik Sabina – nauczyciel