Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

mgr Mariola Nosek
(nauczyciel matematyki)

Liceum Ogólnokształcące

 1. Dominowski Jacek – nauczyciel języka angielskiego
 2. mgr Góra-Mrotek Lucyna – nauczyciel biologii
 3. mgr Jachołkowski Dariusz – nauczyciel chemii i informatyki
 4. mgr Kaczmarek Katarzyna – nauczyciel geografii
 5. ks. mgr Rajek Sławomir – nauczyciel religii
 6. mgr Meller-Osman Adrianna – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości
 7. mgr Mitek Maria – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, nauczyciel bibliotekarz
 8. mgr Modrak Izabela – nauczyciel języka niemieckiego
 9. mgr Mrotek Kamila – nauczyciel wychowania fizycznego
 10. mgr Napierała Monika – pedagog szkolny
 11. mgr Magdalena Szubert-Woziwoda – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 12. mgr Anna Płacek-Miesiąc – nauczyciel fizyki

Szkoła Podstawowa Specjalna

 1. mgr DziałoszyńskaWeronika – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, logopeda
 2. mgr Główczewska Kamila – nauczyciel
 3. mgr Modrak Izabela – nauczyciel
 4. ks. mgr Rajek Sławomir – nauczyciel religii
 5. mgr Góra-Mrotek Lucyna – nauczyciel
 6. mgr Meller-Osman Adrianna – nauczyciel
 7. mgr Mitek Maria – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 8. mgr Mrotek Kamila – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 9. mgr Napierała Monika – pedagog szkolny
 10. mgr Katarzyna Kaczmarek – nauczyciel
 11. mgr Patrycja Piszczek – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 12. Barbara Witkowska – nauczyciel – pomoc psychologiczno-pedagogiczna