Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

mgr Mariola Nosek
(nauczyciel matematyki)

Liceum Ogólnokształcące

 1. Dominowski Jacek – nauczyciel języka angielskiego i edukacji dla bezpieczeństwa
 2. mgr Góra-Mrotek Lucyna – nauczyciel biologii
 3. mgr Bąk Joanna – nauczyciel biologii
 4. mgr Janowska Julia – pedagog szkolny
 5. mgr Kaczmarek Katarzyna – nauczyciel geografii
 6. mgr Knioła Elżbieta – nauczyciel plastyki
 7. mgr Kubacki Rafał – nauczyciel wychowania fizycznego
 8. mgr Lasik Lidia – nauczyciel biologii
 9. mgr Madecka Kinga – nauczyciel matematyki, fizyki i chemii
 10. mgr Meller-Osman Adrianna – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości
 11. mgr Mitek Maria – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, nauczyciel bibliotekarz
 12. mgr Modrak Izabela – nauczyciel języka niemieckiego
 13. mgr Mrotek Kamila – nauczyciel wychowania fizycznego
 14. mgr Pająk Julianna – nauczyciel religii
 15. mgr Ziarnik Sabina – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Szkoła Podstawowa Specjalna

 1. mgr Działoszyńska Weronika – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 2. mgr Główczewska Kamila – nauczyciel
 3. mgr Góra-Mrotek Lucyna – nauczyciel
 4. mgr Katarzyna Kaczmarek – nauczyciel
 5. mgr Janowska Julia – pedagog
 6. mgr Lewandowska Karolina – nauczyciel
 7. mgr Modrak Izabela – nauczyciel
 8. mgr Mrotek Kamila – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 9. mgr Napierała Monika – nauczyciel
 10. mgr Piszczek Patrycja – nauczyciel, logopeda
 11. mgr Plewa Aneta – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 12. mgr Wenda Alicja – nauczyciel
 13. mgr Barbara Witkowska – nauczyciel – pomoc psychologiczno-pedagogiczna