Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

mgr Mariola Nosek
(nauczyciel matematyki)

Liceum Ogólnokształcące

 1. Dominowski Jacek – nauczyciel języka angielskiego
 2. mgr Garlicki Damian – nauczyciel edukacji z ratownictwa medycznego
 3. mgr Góra-Mrotek Lucyna – nauczyciel biologii
 4. mgr Jachołkowski Dariusz – nauczyciel chemii i informatyki
 5. mgr Kaczmarek Katarzyna – nauczyciel geografii
 6. ks. mgr Rajek Sławomir – nauczyciel religii
 7. mgr Meller-Osman Adrianna – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości
 8. mgr Mitek Maria – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
 9. mgr Modrak Izabela – nauczyciel języka niemieckiego
 10. mgr Mrotek Kamila – nauczyciel wychowania fizycznego
 11. mgr Napierała Monika – pedagog szkolny
 12. mjr  rez. mgr Odrobiński Jarosław – nauczyciel przysposobienia wojskowego
 13. mgr Połczyńska Hanna – nauczyciel bibliotekarz
 14. mgr Stuba Justyna – nauczyciel fizyki i chemii

Szkoła Podstawowa Specjalna

 1. mgr Barabasz Lucyna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 2. mgr Gdaniec Weronika – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 3. mgr Główczewska Kamila – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 4. ks. mgr Kardzis Marcin – nauczyciel religii
 5. mgr Góra-Mrotek Lucyna – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 6. mgr Meller-Osman Adrianna – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 7. mgr Mitek Maria – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 8. mgr Mrotek Kamila – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
 9. mgr Napierała Monika – pedagog szkolny