„Nigdy nie rezygnujmy z marzeń…”

28 grudnia 2016

Spotkanie z dziennikarzem – Szymonem Chwaliszewskim

15 grudnia 2016r. uczniowie klasy IIa realizujący język polski w zakresie rozszerzonym spotkali się z dziennikarzem Szymonem Chwaliszewskim, redaktorem prasowym („Aktualności Lokalne”) i telewizyjnym (TV ASTA oraz TV Motowizja), absolwentem naszej szkoły.

Spotkanie, jakie odbyło się w szkolnej bibliotece, składało się z kilku części. Na początku rozmawialiśmy o książkach czytanych współcześnie przez młodzież. Pan Szymon Chwaliszewski również opowiedział o swoich ulubionych tytułach (m.in. autorstwa J. Clarkson’a, W. Cejrowskiego czy W. Rychtera), podkreślając, jak ważną rolę odgrywa czytanie książek w życiu każdego człowieka. Książki kształtują naszą osobowość, rozwijają wyobraźnię, a przede wszystkim uczą pięknego pisania i wzbogacają słownictwo, bo: „żeby pisać, trzeba czytać” – mówił prelegent.

Absolwent naszej szkoły w bardzo ciekawy sposób opowiedział
o zawodzie dziennikarza. Przyznał, że pierwsze kroki dziennikarskie stawiał w naszej szkole. Wspominał czasy, kiedy redagował „Szkolny Podławek”, którego opiekunem była p. Danuta Buryta- Arndt. Mówił także o roli, jaką odgrywał w naszej szkole radiowęzeł. Opowiedział także o Międzyszkolnych Regionalnych Warsztatach Dziennikarskich w Bydgoszczy, a szczególnie
o etapie radiowym odbywającym się w Polskim Radio PiK.

Młodzież miała okazję zadać pytania, a Pan Szymon chętnie opowiadał o blaskach i cieniach zawodu dziennikarza, podkreślając, że nie jest to łatwa praca. Wymaga dyspozycyjności, elastyczności, a przede wszystkim wytrwałości i cierpliwości. Radość z wykonywanej pracy jest jednak ogromna. Dużo uwagi poświęcił także organizacyjnej stronie przygotowywania gazety lokalnej oraz programu telewizyjnego. Zwrócił uwagę na to, że podejmowany temat powinien być ciekawy i przygotowany w profesjonalny sposób.

Spotkanie było bardzo interesujące, stało się okazją do dyskusji na temat roli książki w życiu każdego człowieka i wyboru zawodu. Dziękujemy Panu Szymonowi za interesującą prelekcję, uchylenie rąbka tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem, a także do zachęcenia do tego, by nigdy nie rezygnować ze swoich marzeń.

Maria Mitek, Hanna Połczyńska