Nietypowa lekcja języka polskiego dla maturzystów

7 kwietnia 2018

Rok temu gościliśmy w naszym LO znamienitych gości-Panią Profesor Jowitę Kęcińską –Kaczmarek z Wielkiego Buczka, pana Konrada Kaczmarka, panią Elżbietę Czarnottę i pana Krzysztofa Poznania. Wówczas –na poważnie i na wesoło-mówiliśmy o gwarze krajeńskiej, naszych korzeniach, szacunku do tradycji, w tym do języka.

Dnia 7 kwietnia 2018r. mieliśmy okazję powrócić w rozmowach do tamtych chwil sprzed roku, gdyż na lekcję języka polskiego do klasy IIIa LO przybył pan Krzysztof Poznań –miłośnik Krajny i jej znakomity znawca.
Na początku spotkania wręczył Dyrektorowi szkoły- p.Marioli Nosek niezwykły prezent od Pani Profesor Jowity Kęcińskiej- Kaczmarek. Były to dwa egzemplarze „Małego słownika gwary krajeńskiej” z dedykacją Pani Profesor!

Podobnie jak w ubiegłym roku pan Krzysztof Poznań zauroczył nas opowieściami o naszych terenach.  Przypominał o tym, że warto i należy pielęgnować mowę i polskie zwyczaje. Przypomniał także m.in. historię naszego liceum, jego słynnych absolwentów.  Na zakończenie spotkania znawca Krajny życzył maturzystom „połamania piór” .

Była to bardzo interesująca lekcja o polskiej gwarze, tradycji, szacunku do ludzi, do miejsca, w którym się żyje, do swojej „małej ojczyzny”.
Pani Profesor Jowicie –Kęcińskiej i panu Krzysztofowi Poznaniowi
za  pamięć o nas z całego serca dziękujemy!!!

Maria Mitek