LIV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – etap szkolny

30 listopada 2023

W tym roku szkolnym, podobnie, jak w latach ubiegłych, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość przystąpienia do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Na pierwszym jej etapie należy przygotować pracę pisemną, która powinna mieć formę rozprawki. Tematy są przygotowywane przez organizatorów (Komitet Główny OLiJP w Warszawie). Do szkolnego etapu olimpiady w listopadzie br. przystąpiły uczennice klasy IIIa LO – Maja Łańcucka i Emilia Wiśniewska. Obie napisały pracę na temat: „Romantyczne ekologie. Czy romantyczna wizja natury może stanowić odpowiedź
na katastrofę klimatyczną?”. Teksty uczennic spełniły odpowiednie kryteria i zostały zakwalifikowane do dalszych etapów olimpiady. Dziewczętom gratulujemy!

Nauczyciele języka polskiego