LEKCJA „WIEDZY O POWIECIE”

5 czerwca 2017

W poniedziałek 5 czerwca 2017r. gościliśmy w naszej szkole  Panią Zdzisławę Bosak-Kawę – Radną Powiatu Pilskiego, która opowiadała uczniom drugiej klasy LO i pierwszej klasy ZSZ o zasadach związanych z funkcjonowaniem powiatu pilskiego.

Młodzież  dowiedziała  się,  w jaki sposób podzielone są zadania pomiędzy władzę wykonawczą i ustawodawczą oraz jak podejmowane są decyzje dotyczące różnych spraw, za które odpowiedzialny jest powiat. Pani Zdzisława Bosak-Kawa opowiedziała także o swojej pracy jako Radnej Powiatu, co w szczególności interesowało uczniów.

Na zakończenie spotkania młodzież podziękowała naszej radnej za tak obrazowe przedstawienie zasad działania powiatu. Dziękujemy za tę interesującą lekcję „wiedzy o powiecie”!

A Meller – Osman