Księża z Górki Klasztornej w naszej szkole

20 listopada 2018

Dnia 20 listopada br. odwiedzili naszą szkołę: Rektor Sanktuarium w Górce Klasztornej ks.Piotr Lipski MSF oraz ks. Janusz Jezusek MSF.

Podczas spotkania wysłuchaliśmy historii związanej z powstaniem Sanktuarium Maryjnego. Szczególną uwagę ks. Janusz Jezusek zwrócił na czasy II wojny światowej. Obejrzeliśmy także filmu mówiący o tragicznych wydarzeniach z roku 1939, jakie miały miejsce w Górce Klasztornej i okolicach.

Ksiądz zwrócił uwagę na to, że nie możemy zapomnieć o przeszłości, o tym, co wydarzyło się  w naszej „małej ojczyźnie”.  Nawiązał do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, mówiąc o tym, że dziś możemy cieszyć się wolnością, ale jest to także dla nas pewne zadanie związane m.in. z pielęgnowaniem wiedzy o swojej ojczystej ziemi.

Wiele uwagi ks. Janusz Jezusek poświęcił działalności księży z Górki Klasztornej. Mówił m.in. o festiwalu Maria Carmen, Góreckich Dniach Młodości, Misterium Męki Pańskiej. Ksiądz mówił także o planach na przyszłość, pomysłach związanych np. z powstaniem w Górce Klasztornej telewizji internetowej, radia, warsztatów medialnych czy gazety internetowej. Zachęcił młodzież do współpracy, do wspólnych działań dziennikarskich, a także teatralnych. Ks. Piotr Lipski i ks. Janusz Jezusek wręczyli również młodzieży „Przewodnik po Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej”.

Na zakończenie spotkania Dyrektor szkoły- p. Mariola Nosek podziękowała księżom za ciekawą lekcję historii.

Maria Mitek