Kościuszko wrócił do liceum!

12 marca 2019

Z radością zawiadamiamy, że Decyzją Rady Powiatu w Pile podjęta została uchwała (z dnia 27 lutego br.) w sprawie ponownego nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu w Łobżenicy.

Przypominamy, że LO powstało w 1948r. W roku szkolnym 1962/63 patronem szkoły został Tadeusz Kościuszko. Przez kilkadziesiąt lat uczniowie dumnie nosili sztandar z wizerunkiem polskiego patrioty.

Jednak w związku ze zmianami organizacyjnymi (w skład naszej szkoły wchodzą: LO, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Branżowa Szkoła I Stopnia i Szkoła Podstawowa Specjalna) i obowiązującym prawem (nie istnieją formalne procedury nadawania imion zespołom szkół publicznych)  Tadeusz Kościuszko nie mógł być patronem Zespołu Szkół. Należało więc rozpocząć starania o ponowne nadanie imienia Liceum Ogólnokształcącemu. Tak też się stało.

Wniosek Dyrektora szkoły –p. Marioli Nosek, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego rozpatrzony został pozytywnie. Z dniem 1 marca br. patronem Liceum Ogólnokształcącego ponownie zostaje Tadeusz Kościuszko.

Niedługo świętować będziemy 70-lecie istnienia naszego LO. Trudno by sobie było wyobrazić, aby na uroczystościach mogło zabraknąć tak ważnej osobistości. Generał zdążył na czas ponownie zapukać do drzwi naszej placówki.

Dziękujemy Radzie Powiatu w Pile za docenienie starań całej społeczności szkolnej.