Konkurs „Działam świadomie. O siebie dbam”

14 grudnia 2020

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim „Działam świadomie. O siebie dbam”. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu tekstu (forma dowolna, np. piosenka, wiersz, opowiadanie) ukazującego negatywne skutki zażywania narkotyków i promującego zdrowy styl życia – bez nałogów. Termin nadsyłania prac mija 18.01.2021 r. Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu literackiego „Działam świadomie. O siebie dbam”

Konkurs skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół w Łobżenicy. Organizatorami konkursu są pedagog i psycholog szkolny.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu tekstu (forma dowolna, np. piosenka, wiersz, opowiadanie) ukazującego negatywne skutki zażywania narkotyków i promującego zdrowy styl życia – bez nałogów. Długość tekstu- dowolna.

Cele konkursu:

– uświadomienie młodzieży konsekwencji zażywania narkotyków;

– promowanie zdrowego stylu życia;

– rozwój asertywności i odporności na negatywne wpływy otoczenia;

– motywowanie uczniów do świadomego działania w życiu codziennym, dbałości o zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych;

-rozwój kreatywności i zainteresowań (w zakresie tworzenia tekstów) uczniów.

Prace konkursowe należy wysyłać w formie elektronicznej na adres e-mail szkoły: sekretariat@zsplobzenica.pl do dnia 18.01.2021 r.

Ważne informacje jakie należy dołączyć do tekstu: imię i nazwisko autora oraz klasa.

Spośród nadesłanych prac jury (pedagog i psycholog) wyłoni trzy najlepsze, które zostaną nagrodzone. Pod uwagę brane będą: zgodność
z tematem, oryginalność pracy oraz przekaz. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.01.2021 r. Informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Osoby biorące udział w konkursie oświadczają tym samym, że teksty konkursowe przygotowały same, nie wykorzystując dzieł osób trzecich.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych prac konkursowych na stronie internetowej szkoły: zsplobzenica.eu