„ KAŻDE DZIECKO MA SZANSĘ”

15 maja 2017

O  SZKOLE  SPECJALNEJ

Jesteśmy placówką przeznaczoną dla dzieci niepełnosprawnych. Nasza szkoła to miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom, w którym panuje serdeczna atmosfera, sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

Szkoła funkcjonuje w oparciu o indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne ustalane dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy. Kształcenie jest ukierunkowane na wychowanie i nauczanie  całościowe, oparte na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. W kilku osobowych zespołach klasowych przebywają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
i ruchową w wieku od 7 – 12 lat. Wszystkie oddziaływania nauczyciela w pracy z uczniami to przygotowanie  do samodzielnego – w miarę ich  możliwości – życia.  Dbanie  o wielokierunkowy rozwój, wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności. Usprawnianie  funkcji  niezaburzonych,  wzmacnianie talentów  uczniów, przygotowanie ich do życia w społeczeństwie, wyrabianie  samodzielności
i zaradności.

Nauczyciele oferują szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych obejmujący:

  • kompleksowe wspomaganie rozwoju,
  • rozwijanie mowy,
  • usprawnianie manualne,
  • muzykoterapia,
  • salę doświadczania świata,
  • nowoczesne metody integracyjne dla uczniów (poranny krąg, metody aktywności Knillów, elementy W. Sherborne),
  • zajęcia integracyjne metodą „Klanzy”, obejmujące dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej,
  • wycieczki edukacyjno – krajoznawcze,
  • udział w życiu kulturalnym szkoły, naszego miasta.

Pracownicy szkoły to kadra z przygotowaniem do pracy z osobami z niepełnosprawnością. To nauczyciele wykonujący swój zawód z pasją, z poszanowaniem praw dziecka i troską o ich bezpieczeństwo.

Zapewniamy naszym uczniom i ich rodzicom specjalistyczną pomoc pedagoga, rehabilitanta i logopedy.