„Jesteście największą chlubą, drodzy Absolwenci…”

24 maja 2019

70-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Łobżenicy

Dnia 24 maja 2019r. w Łobżenicy miała miejsce wzruszająca uroczystość,
tj. obchody 70-lecia  Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki., na którą przybyli znamienici Goście  oraz Szanowni Absolwenci szkoły. Rozpoczęła się ona uroczystą Mszą świętą celebrowaną przez księży, w większości  Absolwentów LO. Przewodniczył jej ks. Andrzej Kalita, a kazanie wygłosił ks. Józef Warczak.

W drodze  do kościoła  Świętej Trójcy i podczas powrotu do szkoły towarzyszyła nam Orkiestra Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej  w Łobżenicy.  Przed budynkiem liceum orkiestra dała krótki koncert, który zachwycił  słuchaczy.

Po wprowadzeniu sztandaru do miejsca uroczystości odśpiewany został hymn narodowy. Następnie, w rytm dźwięków poloneza,  wkroczyli na salę uczniowie klasy Ia LO, a wraz z nimi Tadeusz Kościuszko (w tę rolę wcielił się uczeń klasy Ia- Michał Pikulik). 

Dyrektor szkoły- p.Mariola Nosek przywitała wszystkich bardzo serdecznie,
a także wygłosiła przemówienie,  rozpoczynające się od słów: „To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa witać, spotkać, gościć. Mam wrażenie, że w dzisiejsze święto wzruszają się nawet  zacne, szkolne mury, przyjazne i wyczekujące….”.  Wiele ciepłych słów padło pod adresem uczestników uroczystości, o czym świadczyły chociażby słowa: „Jesteście największą chlubą, drodzy Absolwenci. To wy rozsławiacie imię szkoły: w regionie, kraju, świecie”.  Prelegentka zwróciła także uwagę na zalety placówki, a także wkład nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów
i ich rodziców w tworzenie pozytywnego wizerunku liceum, jego niepowtarzalnego klimatu.   Z wypowiedzi Pani Dyrektor wynikało, że łobżenicka szkoła była zawsze „zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce”. Pani Dyrektor mówiła również o sukcesach szkoły, wysokich wynikach egzaminów zewnętrznych (stuprocentowa zdawalność w ubiegłym roku) i tym, że w szkole liczy się przede wszystkim dobro ucznia .

Konferansjer (p. Marcin Doliwka- absolwent LO, który poprowadził całą uroczystość)  przypomniał  wiele faktów z życia LO, które świadczyły o jej barwnej historii. Obejrzeliśmy także happening w wykonaniu uczniów klasy Ia związany z Tadeuszem Kościuszką, a także film przygotowany przez Absolwenta LO-p.Szymona Chwaliszewskiego, który wywołał wiele pozytywnych wzruszeń.

Głos zabrali także uczestnicy uroczystości. Starosta Pilski- Eligiusz Komarowski  zwrócił uwagę na to, jak ogromną moc mają wspomnienia o szkole, ile wywołują emocji. Przewodniczący Rady Powiatu-Kazimierz Wasiak mówił o tym, że jest absolwentem LO w Łobżenicy, a nawet przez pewien czas był tu nauczycielem i cieszy się, że szkoła istnieje. Dyrektor  Wydziału Oświaty-Łucja Zielińska pogratulowała p. Marioli Nosek takiego Grona Pedagogicznego, które potrafi z determinacją walczyć o swoją placówkę. Burmistrz Łobżenicy-Piotr Łosoś podkreślił, jak ważne dla lokalnej społeczności jest LO.  Wspomniał swoich nauczycieli, profesorów, którzy dla niego byli autorytetami. Burmistrz Wyrzyska – Bogusława Jagodzińska (absolwentka)  podkreśliła, jak dużo zawdzięcza temu, że uczyła się w łobżenickim LO, zwracając przede wszystkich uwagę na krzewione tu wartości. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich –Danuta Buryta –Arndt wróciła we wspomnieniach do czasów, w których pracowała w LO  (jako nauczyciel języka polskiego, potem wicedyrektor) i rozwijała różnorodne pasje uczniów.  Życzenia wszystkiego, co najlepsze, złożyli także:  Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Pile –Arkadiusz Jeż (w imieniu dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu pilskiego)  i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy-Hanna Król –Synoradzka.

Tego dnia nie mogło także zabraknąć podziękowań. Pani Mariola Nosek wręczyła podziękowania kilku osobom. Byli to: p. Jan Lenartowicz, p. Lucyna Góra-Mrotek, p.Danuta Buryta –Arndt, p. Barbara Senska,, p. Jacek Koźlikowski, p. Iwona Kowalska, państwo Jolanta i Jerzy Jaruzal, p. Teresa Szyszko, p. Janusz Wojtaszek, p. Bożena Pankowska, państwo Zofia i Zdzisław Jaszczykowie.

Natomiast p. Marcin Doliwka podziękował członkom Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, w skład którego weszli: p. Barbara Dubiela, p. Ewa Zdrenka, p. Maja Szemiel, p. Kamila Mrotek, p. Monika Napierała, p. Adrianna Meller-Osman, p. Anna Grzegorek, p. Szymon Chwaliszewski
i p. Mariola Nosek. Nie zapomniano również o wszystkich osobach, które wsparły przygotowania do uroczystości 70-lecia LO.

 Po części oficjalnej odbył się  koncert Dawida Krzyka, a po nim -koncert
w wykonaniu Absolwentów liceum, który poprowadziła p. Ewa Bucholska. Usłyszeliśmy piosenki o LO ułożone przez Absolwentów w wykonaniu p. Andrzeja Konitzera, któremu towarzyszyły córki  p.Natalia Konitzer –Podgórska i p. Aleksandra Konitzer, a także p. Piotr Łosoś.

Tego dnia Absolwenci i zaproszeni Goście  zwiedzali szkołę, usiedli-jak
za dawnych lat –w szkolnych ławkach, przyglądali się miejscom, w których kiedyś, za młodu, spędzali swoje lata. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu można było sobie zrobić zdjęcia, w szkolnych kawiarenkach poczęstować się kanapkami i słodkościami.  Rozmowom nie było końca.

Nie sposób opisać wszystkiego, co działo się podczas urodzin Ogólniaka.
W każdym razie uroczystość pokazała, że na 70-lecie LO przybyły osoby, które oddały łobżenickiej szkole ponadgimnazjalnej swoje serce.

Dziękujemy wszystkim, którzy do nas przybyli! Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w dniu uroczystości. Do zobaczenia! Kościuszko będzie czekał na kolejne odwiedziny, bowiem drzwi naszej szkoły są zawsze, każdego dnia, dla wszystkich otwarte.

Maria Mitek