Forum Szkolnych Klubów Wolontariatu Szkół Powiatu Pilskiego

28 grudnia 2016

Uczniowie naszej szkoły aktywnie działający w Szkolnym Klubie Wolontariusza dnia 12 grudnia 2016 r. wzięli udział w I FORUM SZKOLNYCH KLUBÓW WOLONTARIATU SZKÓŁ POWIATU PILSKIEGO, które odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile.

Spotkaniu przewodniczył pan Piotr Halama, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile. Swoje zdanie na temat wolontariatu wyraził Starosta Pilski –pan Eligiusz Komarowski, który bardzo cieszył się z podjętego działania, wyrażając nadzieję, że spotkania w ramach I Forum Szkolnych Klubów Wolontariatu będą odbywały się częściej. Wysłuchaliśmy także ciekawego wykładu pana Łukasza Popławskiego na temat „Podstaw prawnych wolontariatu w Polsce”. Spotkanie zakończyliśmy wysłuchaniem historii działań wolontariackich pani Anny Płocińskiej.

Druga część Forum była przeznaczona na zajęcia praktyczne. Dla każdego uczestnika przygotowano różnorodne spotkania o ciekawej tematyce. Opiekunowie mogli dowiedzieć się m.in. o prawnych aspektach istnienia Szkolnych Klubów Wolontariusza. Natomiast uczniowie mieli do wyboru następujące tematy: „Wolontariat pracowniczy w lokalnym kalejdoskopie” (prowadząca –pani Emilia Lewicka-Kalka), „Twórczy Wolontariusz” (prowadząca pani Magdalena Śmiglin – Malinowska), „Recyklingowe Bałwanki” (prowadząca pani Dominika Janik), „Trening umiejętności społecznych” (prowadzony przez panią Danutę Wolny) oraz „Typy osobowości a motywacja do działalności wolontariackiej” ( prowadzony przez panią Annę Płocińską).

Uczniowie podsumowując zajęcia stwierdzili: „Mieliśmy bardzo fajne, ciekawe i kreatywne warsztaty. Dowiedzieliśmy sie dużo o kreatywności. Każdy z nas miał okazję poznać pracę wolontariatu od strony prawnej, a tym samym poznać własne prawa płynące z faktu bycia wolontariuszem. Uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych, na których robiliśmy bałwanki z recyklingu, które potem mogliśmy zabrać do domu”. „Nasza grupa dowiedziała się, jak bardzo jest ważny cel w wykonaniu danego zadania i jakie są jego dobre i złe strony. Poznaliśmy również metodę określania celów Smart”.

Uczniowie do szkoły wrócili zadowoleni i pełni pomysłów. Teraz będą mogli z nowym zapałem działać w swoim środowisku.