Ekoedukacja – wizyta w spalarni odpadów

20 września 2019

Czy wiecie, że każdy z nas codziennie produkuje 1 kg śmieci? Jeśli pomnożycie sobie to przez ilość osób w rodzinie, klasie, miejscowości, a także przez ilość dni w roku to wyjdą tony, a nawet tysiące ton! Jak myślicie ile tych ton przyjmie nasza Ziemia? Dlatego bardzo ważne jest sortowanie śmieci i późniejszych ich recykling. Oczywiście są takie, które trudno posortować i one trafiają do jednej z 7 spalarni w Polsce, którą odwiedziliśmy. Dzięki projektowi Ekoedukacja w Powiecie Pilskim 20 września pojechaliśmy do Poznania by bliżej przypatrzeć się procesowi spalania śmieci. Po krótkim przeszkoleniu BHP, ubraniu się w kamizelki i kaski ruszyliśmy zwiedzać zakład. Przeszliśmy ścieżką przez najważniejsze miejsca w instalacji (halę wyładowczą, bunkier na odpady, sterownię, halę kotłów oraz maszynownię).  Każde auto przy wjeździe jest ważone, podjeżdża do specjalnej bramy, gdzie wyładowuje śmieci. W tym momencie do pracy wkracza olbrzymi „chwytak”, który przenosi  odpadki do specjalnego pieca, gdzie temperatura wynosi około 1000oC. Tam też rozpoczyna się procesu odzysku energii ze śmieci, a także oczyszczania gazów wylotowych. W wyniku spalania powstaje para, która przekazywana jest dalej do turbinowni. Tam  wprawia w ruch turbinę produkującą energię elektryczną, która zaspokaja potrzeby zakładu. Również w tym procesie powstaje energia cieplna, która jest doprowadzana do  leżących w okolicy mieszkań. Pozostałe spaliny są dodatkowo oczyszczane,  a te, które  są trudne do neutralizacji zostają umieszczone w szczelnych silosach. Całość procesu pozwala na redukcję odpadów o co najmniej 70 %.

Uczniowie dzięki wizycie poznali nowe sposoby utylizacji śmieci, ale przede wszystkim zwiększyli swoją świadomość na temat  konieczności segregowania odpadów.