Dzień Godności

5 maja 2020

Godność człowieka, stanowi szczególną, uniwersalną wartość człowieczeństwa. Przynależna człowiekowi jest wartością chronioną przez prawa człowieka, zaś godne traktowanie człowieka oznacza, że jest on w każdej życiowej sytuacji podmiotem, że ma wolność wyboru, nie może być wykorzystywany, a jego prawa muszą być respektowane. Godność jest jedną z centralnych kategorii nowoczesnej koncepcji praw człowieka. Godność należy się każdej istocie ziemskiej – KAŻDEJ- bez względu na jej różnorodności. Różnorodność jest normą, czymś typowym dla otaczającego nas świata i należy ją respektować. 5 maja obchodziliśmy Dzień Godności Osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zadaniem naszych uczniów było odrysowani swojej dłoni. Dłonie te połączymy i stworzymy z nich drzewo, chcemy zwrócić uwagę na to, ze nasze „dłonie” niczym się nie różnią od siebie i tak samo maja prawo do pomocy i udzielania jej, do zwykłego gestu „ podania dłoni”… gestu uznania… Drugim zadaniem było wypisanie na kartce w ulubionym kolorze swojego marzenia- marzenia osób o typowym rozwoju, nie różnią nie od marzeń osób o nietypowym rozwoju, każdy ma prawo marzyć i realizować marzenia. Najwięcej o godności człowieka pisał w swoich Encyklikach Nasz Papież św Jan Paweł II, godność uznaje jako wewnętrzne znamię osoby ludzkiej tkwiące w samej jej naturze. Dotyczy ona w ten sam sposób kobiet i mężczyzn, dzieci, ludzi starych i młodych, zdrowych i niepełnosprawnych, bogatych i biednych. wszyscy ludzie, mając tę samą naturę i to samo pochodzenie, cieszą się równą godnością.

B. Witkowska

M. Napierała