BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

15 września 2017

W dniach 13-15 września 2017r. uczniowie klasy IV wprowadzeni byli w świat ruchu drogowego. Zapoznano ich  z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, ze znaczeniem znaków drogowych, symbolami oraz oznaczeniami w różnych miejscach. Wyjaśniono konieczność noszenia kamizelek oraz odblasków. Uczniowie poznali rzeczywiste zagrożenia wynikające z niewłaściwych sposobów poruszania się po drogach.

W piątek uczniowie mieli możliwość zastosowania poznanych zasad bezpiecznego przechodzenia na drugą stronę jezdni w miejscach oznakowanych  i nieoznakowanych podczas wycieczki szkolnej. Ponadto mieli okazję obserwować ważne i ciekawe miejsca w Łobżenicy, obiekty, urzędy, instytucje: ośrodek zdrowia, aptekę, Straż Pożarną, szkołę podstawową, przedszkole, Urząd Miasta i Gminy.

Zwieńczeniem realizowanego bloku tematycznego były gry i zabawy  z wykorzystaniem przestrzennej makiety ruchu drogowego.

Kamila Główczewska