Bez wody nie ma życia

13 marca 2018

W związku z obchodzonym w marcu Świętem Wody, uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej Specjalnej realizowali blok tematyczny –  Bez wody nie ma życia. Uczniowie dowiedzieli  się,  co to jest woda i skąd pochodzi, na czym polega krążenie wody w przyrodzie,  jakie woda  ma znaczenie dla ludzi, zwierząt, roślin oraz w życiu codziennym.  Z dużym zainteresowaniem dokonywali obserwacji zamarzania, parowania, wrzenia i skraplania wody oraz prowadzili doświadczenia z topnieniem lodu, odmierzaniem objętości wody naczyniami o różnej pojemności. Uczniowie poznali źródła zanieczyszczeń wody oraz sposoby ochrony tej życiodajnej cieczy.

Z tematem wody nierozłącznie wiążą się zagadnienia higieny osobistej, które dziewczętom i chłopcom przybliżyła pielęgniarka szkolna pani Irena Balicka. Uczniowie poznawali i uczyli się umiejętnego korzystania z przyborów toaletowych i wybranych kosmetyków oraz z przedmiotów służących do higieny osobistej.

Poprzez realizację powyższych zajęć uczniowie mieli możliwość wyciągania wniosków, rozwijania myślenia przyczynowo – skutkowego, praktycznego działania  oraz zrozumienie potrzeby  oszczędzania wody.

Lucyna Góra – Mrotek