ALE SUKCES!!!!

12 lipca 2018

Tegoroczni maturzyści odebrali dnia 03 lipca br. świadectwa dojrzałości.

Osiągnęli bardzo wysokie wyniki indywidualnie, a zdawalność wyniosła: 100%